Uppsagd

 
banner2.jpg
 
 

Vi är leverantör åt ett flertal omställningsfonder

Trygghetsfonden TSL  - Kollektivanställd. LO ansluten . www.tsl.se.

Trygghetsstiftelsen TSn – Statligt anställd. www.tsn.se

Trygghetsrådet TRR – Privat tjänsteman. Se nedan www.trr.se/uppsagd/annan-leverantor

Trygghetsrådet TRS - Ideella föreningar, frikyrkor, museum. www.trs.se

KFS Kommunala företag – www.kfs.net

 
 
 
Nordisk Kompetens är ledande inom omställning.
 
worker2.jpg

Inom omställning hos oss får du möjlighet till

 • individuella samtal med din egen coach

 • kompetensmatchning- vi ser till att du träffar arbetsgivare som matchar din kompetens

 • kartläggning med jobbsökarplan och handlingsplan

 • tydliggöra dina styrkor och talanger och öka Din självkännedom

 • upptäcka och stärka dina mål och motivation

 • hur man finner och söker jobb. Synliga jobb och dolda jobb

 • skapa ansökningshandlingar med dina unika egenskaper som fokus

 • intervjuträning med vår erfarna personal som har lång erfarenhet i rekrytering

 • samhällsinformation (Hur fungerar A-kassan? Hur fungerar olika myndigheter? Rättigheter och krav på dig och arbetsgivare?)

 • mentorskapskontakter

 • studiebesök och kontakt med arbetsgivare (hur gör man? Vad säger man?)

 • hjälp att hitta praktikplats som även följs upp av oss

 • information om studier och träff med studie- och yrkesvägledare inför eventuell utbildning

 
project.jpg

Du får även tillgång till seminarier som berör bland annat

 • olika anställningsformer och anställningsstöd
 • då jag blir anställd – vilka krav och förväntningar finns på mig och Arbetsgivaren?
 • dolda arbetsmarknaden. Där de flesta jobben finns
 • starta eget företag
 • motivation och drivkraft att nå dina mål
 • arbetsgivare kommer och berättar – att tänka på när ni söker jobb (Vad efterfrågas för kunskaper och egenskaper?)
 • LinkedIn-utbildning, sociala medier och personlig marknadsföring
 
Även tjänstemän har rätt att själv välja leverantör av omställningstjänster.

TRR

Uppsägning på grund av arbetsbrist drabbar såväl tjänstemän som kollektivanslutna. När uppsägning av tjänstemän sker kan arbetsgivare och fackliga representanter söka bidrag för omställning hos TRR Trygghetsrådet. Vad många fortfarande inte vet är att TRR Trygghetsrådet numera är konkurrensutsatt. Du kan själv välja omställningsföretag.

I dagsläget utnyttjar väldigt få denna frihet, men antalet växer.


Så här fungerar det
Begäran om bidrag från TRR Trygghetsrådet kan göras från och med den dag medarbetaren sägs upp eller då en uttalad risk för uppsägning föreligger. Det är normalt företaget och den lokala fackliga organisationen som gemensamt söker omställningsstöd; alternativt kan den enskilde tjänstemannen själv bestämma vem som ska få hjälpa honom eller henne till ett nytt jobb.
www.trr.se/arbetsgivare/annan-leverantor


Vi kan hjälpa dig
Nordisk Kompetens kan bistå med all administration om ni — som många andra — vill prova använda oss för er omställning av tjänstemän.