pexels-photo-450277.jpeg
 

Samarbetspartner

Nordisk Kompetens har flera samarbetspartner inom HR området. Detta gör att Ni som företag får en mer komplett HR leverantör. Detta underlättar och snabbar på processen i tex komplexa ärenden att som arbetsgivare att få nöjdare och friskare medarbetare :

Close

www.close.se

I samarbete med Close kan vi erbjuda en kompetensutveckling för chefer utifrån relationsbyggande nätverk baserade på yrkesroller. Erbjudandet är olika former för nätverksträffar med relevant och intressant innehåll. n av de viktigaste och mest uppskattade egenskaper en chef kan ha är engagemang. Engagemang för organisationen, företaget och kollegor. En engagerad chef inspirerar andra att prestera bättre. Medarbetare är individer och värdesätter ledaregenskaper olika. Därför är det viktigt att vara lyhörd och inkännande för olika behov. På Close strävar vi efter att diskutera den här typen av utmaningar och hitta lösningar tillsammans med andra i samma yrkesgrupp som du.

Aurora Studentkonsulter

www.aurorastudentkonsulter.se

Vi stärker ditt företag med nytänkande lösningar som grundar sig på de senaste teorierna och modellerna från forskningsvärlden. Vi är strukturerade och arbetar hårt för att hitta lösningar som skapar vinning i ditt bolag. Samarbetet med Nordisk Kompetens gör att vi är kvalitetssäkrade med certifiering genom Almega Bemanning.

Arbetsmiljöstrategerna www.arbetsmiljostrategerna.se

I samarbete med Arbetsmiljöstrategerna kan vi erbjuda ett kvalificerat stöd inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

MedHelp www.medhelp.se

Nordisk Kompetens har en sjukanmälantjänst ”Nordisk Kompetens – Sjuk och Frisk” i samarbete med MedHelp. Denna tjänst ger ett stöd till chefer, ger medarbetarna kvalificerad sjukvårdsrådgivning direkt vid sjukanmälan dygnet runt årets alla dagar. Underlag för att tillsammans med Nordisk Kompetens göra både förebyggande insatser och direkta som gör att medarbetaren får en bra återgång till arbetet efter många korttidsfrånvaron eller långtidsfrånvaro.

Resolvia www.resolvia.com

Vi kan genom vårt samarbete med Resolvia erbjuda anpassade medarbetar-undersökningar samt verktyg som stimulerar, motiverar och gör allt för att få det bästa av sin organisation. Som företag få reda på ett nuläge i sin organisation och genom det i samarbete med Nordisk Kompetens göra förebyggande insatser som får Er organisation att bli ännu mer attraktiv arbetsplats.

Twitch www.twitchhealth.se

Genom vårt samarbete med Twitch, som är ett företag inom hälsobranschen som erbjuder vi tjänster relaterade till företags hälso- och friskvårdsverksamhet. Exempel på tjänster är hälsokartläggning, hälsoundersökning, konsultstöd, hälsostrategi, gruppträning, PT, inspirationsdagar.