Rehabilitering

 
worker.jpg
 
 

Vi vägleder medarbetaren till ett nytt arbete

Vi hjälper arbetsgivare stötta en sjukskriven medarbetare och hitta nya möjligheter för sin arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Vi samarbetar gärna med er företagshälsovård. Har personen varit sjukskriven en längre tid har vi goda möjligheter att hitta annan sysselsättning genom att utvärdera medarbetarens kvarstående arbetsförmåga. Vi tar fram en realistisk handlingsplan och vägleder medarbetaren till ett nytt arbete utanför företaget.