Högsta rating enligt Arbetsförmedlingen!

Nordisk Kompetens fortsätter leverera med högsta kvalité. Med Arbetsförmedlingens höga krav fortsätter Nordisk Kompetens ha högsta betyg. Som Arbetsförmedlingen själv anger. Ratingbetyg är en service till dig när du ska välja leverantör av Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen tar fram ratingbetygen genom att jämföra leverantörerna med varandra.

Leverantören får fyra, tre, två eller en stjärna beroende på hur stor andel av deltagarna som har fått jobb, eller har börjat studera, utifrån deltagarnas individuella förutsättningar. För att säkerställa beräkningarna behöver leverantören haft minst 18 deltagare under mätperioden.

De leverantörer som har högst ratingbetyg (fyra stjärnor), har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier.

- Med vår metodik, engagemang, medkänsla och lösningsfokusering blir tiden hos oss effektiv. Samtidigt så vet vi att alla människor är olika med behov utifrån deras situation. Just därför blir resultatet så bra. Du får en Livs och Karriärplanering helt enkelt.

Inom kort kommer vi finnas på fler orter för denna leverans. Detta då vår vision är att

Vi ska vara en positiv inverkan på den svenska arbetsmarknaden.

Jonny Haggstrom