Näringslivspris tilldelades i år till Nordisk kompetens

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år till Nordisk kompetens. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Motivering:

Nordisk kompetens, med Mariam Al-zamami som VD, är ett Norrlandsbaserat företag inom omställnings- och personalutvecklingsbranschen. Företaget kan uppvisa mer än 18 års branscherfarenhet och enligt branschuppföljningar ligger man på första plats såväl på hemmaplan som på nationell nivå när det kommer till att hjälpa människor till ett nytt arbete.

Nordisk kompetens levererar tjänster såsom rehabilitering, omställning och karriärutveckling till stora aktörer som Arbetsförmedlingen, TSL Trygghetsfonden, TRR Trygghetsrådet, fackförbund och arbetsgivare. 

Synen på mångfald och jämställdhet som en strategisk fördel i verksamheten är en del av bolagets DNA. Nordisk kompetens gör mångfald och jämställdhet där andra stannar vid att bara tala om det.

Bolagets värdegrund bygger på hörnstenarna engagemang – medkänsla – fokus på bästa möjliga lösning. Nordisk kompetens kan beskrivas som ett starkt tillväxtföretag med ökad omsättning och med fler medarbetare på fler etableringsorter. Bolagets positiva omsättningsutveckling förklarar man med att framgång skapas av att alltid utgå från individens behov med skräddarsydda lösningar!

Nordisk kompetens är ett bolag som har en positiv inverkan både på arbetsmarknaden och för den enskilda individen. Mariam Al-zamami är en stimulerande förebild som visar på professionellt företagande och god etik - därför erhåller hon Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2017.

Artikel: Här är företagarna som prisas för sitt miljöarbete

Pristagare inom miljö och näringsliv 2017

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more
Sara Björnfot