pexels-photo-1089551.jpeg
 
936072.jpg
 

Vi kan hjälpa dig med bemanning och rekrytering!

All inclusive

Light Rekrytering

Hyr-Rekrytering 

Rekrytering

När du väljer Nordisk Kompetens som din HR partner hjälper vi till att finna den bästa lösningen för dig. Rekrytering är tidskrävande och det krävs erfarenhet för att hitta rätt. Att ta hjälp av specialister är därför en smidig resurssparande lösning och en felrekrytering är dessutom väldigt dyr för arbetsgivaren.

På Nordisk Kompetens har vi lång erfarenhet av bemanning och rekrytering. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och för oss är det viktigt med bra värderingar och att arbeta fördomsfritt. Vi har fokus på människans potential i utveckling och arbetsgivarens behov.

Vi erbjuder olika rekryteringslösningar för att möta upp kundens behov. Väljer du All inclusive får du hela rekryteringspaketet där vi tar ett helhetsansvar till dess att du har rätt person på plats. Om du väljer Light rekrytering genomför vi ett första kandidaturval kopplat till kravprofilen. Vi gör en första intervju och presenterar sedan lämpliga kandidater för tjänsten. Vi kan även erbjuda ”Hyr rekrytering” där du har möjlighet att först hyra in kandidaten som konsult innan anställning.

 

Bemanning
På Nordisk kompetens tar vi bemanning lika seriöst som rekrytering. Vårt mål är att hitta konsulter som du vill behålla och även kanske i ett senare skede anställa. Det ställer högre krav på oss att tänka långsiktigt, ha ett bra ledarskap och en gedigen fördomsfri rekryteringsprocess. Något som helt går i linje med vår vision om en hållbar arbetsmarknad.

Att hyra in en konsult kan vara den bästa lösningen för dig som snabbt behöver förstärka ditt team under en kortare eller längre period, oavsett bransch. Tillsammans gör vi en kompetensanalys för att se vad medarbetaren ska kunna. I vissa fall har vi start-klara konsulter som matchar uppdragen, men vi lägger alltid ut en annons på vår hemsida och platsbanken så att alla sökande får en chans att möta ditt företag.

När du hyr in en konsult och lär känna personen under en inhyrningsperiod underlättar det ditt beslut om rekrytering senare i processen. Du kanske hyr din slutkandidat i några månader innan du bestämmer dig för att rekrytera. Många av våra kunder väljer denna lösning som vi kallar Hyr-rekrytering. Vi har även en Nöjd-kund-garanti vilket innebär att om dina förväntningar inte uppfyllts kan vi ersätta med ny person.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.